Tribuna

Pismo podpore sodelavki in sodelavcu Tribune ter novinarju Radia Študent ob poskusu ustrahovanja z grožnjo zasebne tožbe zaradi izraženega mnenja ob samovoljnem imenovanju Ane Pavlič na mesto odgovorne urednice Tribune in ponovni poziv k odstopu

Kolektiv sodelavcev Tribune, kakor je bila obujena in je delovala v letih 2009–2015, je dne 26. februarja na razgovoru jasno in enoglasno zavrnil kandidatko Ano Pavlič za odgovorno urednico Tribune. Dne 27. februarja jo je po mnenju kolektiva sodelavcev Tribuna sporno sestavljeni Programski svet Tribune potrdil, nato pa jo je na seji dne 2. marca dokončno potrdilo še predsedstvo ŠOU kljub jasnemu in enoglasnemu nasprotovanju celotnega kolektiva sodelavcev. Svoje nestrinjanje s samovoljnim imenovanjem kandidatke, svoje mnenje o neustreznosti njenega programa in njeni pomanjkljivi kvalificiranosti za to delovno mesto ter svoje pomisleke o sporni sestavi Programskega sveta Tribune smo izrazili v javnem pismu, ki smo ga posredovali medijem, predsedstvu ŠOU in kandidatki ob primopredaji dne 6. marca, v katerem smo kandidatko tudi jasno in javno pozvali k odstopu.

 

Predsedstvo ŠOU in kandidatka Ana Pavlič kljub številnim pismom podpore različnih organizacij in medijskim objavam javnega pisma vztrajata pri po mnenju spodaj podpisanih sodelavcev spornem imenovanju kandidatke, ob čemer – tako menimo – izkazujeta jasen prezir do avtonomije medija Tribuna, do prakse demokratičnega odločanja in sodelovanja, ki se je vzpostavila v letih 2009–2015, ter do celotne intelektualne zgodovine, ki jo ta medij predstavlja. Svoj prezir do vsega navedenega, obenem pa eksplicitno nerazumevanje avtonomije medija, delovanja javnega prostora in demokratičnih postopkov pa nadalje izkazuje tudi poteza kandidatke Ane Pavlič. Z njenim pooblastilom je odvetnik Klemen Grešak (ki je mimogrede tudi odvetnik ŠOU) dne 26. 3. 2015 sodelavki in sodelavcu  Tribune ter novinarju Radia Študent poslal opomin pred zasebno tožbo zaradi razžalitve z zahtevo po javnem opravičilu. Kandidatko je razžalilo dejstvo, da je kolektiv sodelavcev izrazil zaskrbljenost ob njenem programu in izrazil mnenje, da bo le-ta vodil v manjšo demokratičnost in transparentnost ter kritičnost in inventivnost medija. Kandidatka Ana Pavlič je grožnjo po zasebni tožbi naslovila na sodelavko, ki je javno pismo posredovala na mejling listo MSU (Mi smo univerza), na kateri naj bi bili tudi številni profesorji in asistenti FDV, kjer kandidatka študira, ter objavila na Facebooku; na spletnega urednika, ki je na predsedstvo ŠOU naslovil odprto pismo, kjer je podal svoje strokovno mnenje o nepodkovanosti Ane Pavlič za urednico izključno spletnega medija in finančni ter vsebinski neprimernosti njenega programa; in na novinarja Radia Študent, ker je o tej izjavi pisal na svojem Facebook profilu (tu in tu).

 

Sodelavcem Tribune se zdi preprosto smešno, da kandidatko skrbi oz. žali širjenje naših pomislekov v obliki javnega pisma in poziva k odstopu po socialnih omrežjih, medtem ko je pismo javno zaokrožilo, bilo objavljeno v medijih in sprožilo pisma podpore številnih drugih organizacij, kar pa je očitno ne skrbi. V odločitvi po grožnji z zasebno tožbo, naslovljeni na dva izbrana sodelavca, zato vidimo poskus osebnega ustrahovanja in kriminalizacije izražanja kritičnega mnenja v javnosti, s čimer, mimogrede, kandidatka Ana Pavlič ponovno izkazuje nepoznavanje tradicije kritičnosti in političnega delovanja, kot jo je Tribuna vzpostavila v svojem dolgoletnem delovanju in ki temelji prav na tem: transparentnem in jasnem izražanju kritičnega mnenja v javnosti. Nadalje se nam zdi paradoksalno, da kandidatka sodelavcem grozi s tožbo zaradi našega pomisleka o morebitni prihodnji nedemokratičnosti medija pod njenim urednikovanjem, ki smo si ga ustvarili na podlagi njenega programa in razgovora z njo, s tem ko zahteva, da svojega kritičnega mnenja o morebitni nedemokratičnosti medija NE izražamo demokratično v javni sferi oz. da se zanj opravičimo. Demokratičnost in kritično mnenje se torej po kandidatkinem mnenju izključujeta. Prav tako se nam zdi absurdno, da Ana Pavlič ne sprejema in dopušča strokovne kritike s strani spletnega urednika, ki je z njo – kot ostali sodelavci – opravil razgovor za delovno mesto in tudi v tej potezi vidimo poskus ustrahovanja. Sodelavci Tribune vztrajamo pri tem, da imamo kot kolektiv sodelavcev časopisa Tribuna in kot posamezniki z izkušnjami z delom v tem (in drugih) medijih pravico in dolžnost jasno in javno izraziti svoje mnenje o morebitni (ne)ustreznosti kandidata ali kandidatke za mesto odgovornega urednika medija, kot tudi da imamo pravico zahtevati, da se v imenu avtonomije tega medija jasno in enoglasno mnenje kolektiva sodelavcev tudi upošteva.

 

Kolektiv sodelavcev časopisa Tribuna 2009–2015 zato ostro obsoja tovrstne poskuse osebnega ustrahovanja, kratenja pravice do izražanja mnenja in kriminalizacije kritične drže, kakršna je pričujoča grožnja o zasebni tožbi. Ano Pavlič pozivamo, naj odstopi od namere tožbe in naj nemudoma preneha s podobnimi grožnjami in ustrahovanji. S tem jasno in enoglasno podpiramo sodelavko, sodelavca in novinarja Radia Študent, ki so bili tarča opomina pred zasebno tožbo, zavračamo vsako zahtevo po opravičilu, prevzemamo kolektivno odgovornost za izraženo mnenje v izjavi in njeno širjenje v javnosti, ter obenem vztrajamo pri svojem predhodno izraženem mnenju o neustreznosti kandidatke Ane Pavlič za delovno mesto odgovorne urednice Tribune, pri nestrinjanju s spornim in samovoljnim načinom njenega imenovanja, pri svoji bojazni o nedemokratični, manj kritični, manj transparentni in manj inventivni prihodnosti Tribune pod uredništvom Ane Pavlič, ki smo jih izrazili v javnem pismu dne 2. marca. Zaradi vsega zapisanega zato tudi kandidatko Ano Pavlič ponovno JAVNO, JASNO IN ENOGLASNO pozivamo k odstopu.

 

Ljubljana, 2. 4. 2015

Kolektiv sodelavcev Tribune 2009– 2015